Дисципліна "Економіка інноваційної діяльності" призначена для студентів-магістрів 6 курсу спеціальності 8.12020101 «Фармація».

Метою дисципліни є:
навчити майбутніх фахівців 
будувати ефективну інноваційну стратегію фармацевтичного підприємства,
впроваджувати заходи з підвищення інноваційного потенціалу
та 
конкурентоспроможності вітчизняних фармацевтичних підприємств за рахунок формування ефективного портфеля інноваційних проектів.