"Методологія і логіка наукових досліджень"

Метою дисципліни „Методологія і логіка наукових досліджень” є оволодіння знаннями та уміннями щодо застосування закономірностей наукового пізнання, принципів і методів наукового пошуку, основних принципів проведення наукових досліджень у фармацевтичній галузі, форми подання результатів наукового дослідження, планування та проведення науково-дослідної роботи, але насамперед допомогти ВАМ у написанні магістерської роботи.