Серед сучасних лікарських засобів переважну більшість складають органічні речовини синтетичного походження. З цієї причини кафедра органічної хімії пропонує курс лекцій та семінарських занять, які дозволять ознайомити слухачів з основами методів фізико-хімічного дослідження органічних речовин і лікарських засобів зокрема.