Дисципліна «Товарознавство на фармацевтичному підприємстві» спрямована на те, щоб сформувати у магістрантів поглиблене сприйняття фармацевтичної продукції як товару, в якому його споживчі властивості утілюються в передбачуваному соціально-економічному ефекті.

                  У цій дисципліні будуть вивчатися перспективні напрямки у використанні нових видів матеріалів, які застосовуються для виготовлення тари та пакόвання для лікарських засобів, нові тенденції у сучасній пакувальній промисловості, раціональний вибір пакόвання для лікарських засобів, екологічні аспекти проблеми відходів та утилізації пакувальних матеріалів, перспективні методи у покращенні споживчих властивостей фармацевтичних товарів, класифікація та кодування товарів у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності.